Albeřická jeskyně, září 2018 - 5 (7)

o jeden zpět

Postupně musí speleopotápěč sestoupit do dolních pasáží Albeřické jeskyně až k vodě foto (c) Pepa

Postupně musí speleopotápěč sestoupit do dolních pasáží Albeřické jeskyně až k vodě


foto (c) Pepa
www.speleoaquanaut.cz