AKCE Moravský kras - 7 (7)

o jeden zpět

Poslední úsek končil u přístaviště lodiček ve vývěru Punkvy foto (c) Lenka Špačková 2023

Poslední úsek končil u přístaviště lodiček ve vývěru Punkvy


foto (c) Lenka Špačková 2023
www.speleoaquanaut.cz