Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 6 (31)

o jeden zpět

Pokračujeme perfektně zrekonstruovanou Zaječí procházkou foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Pokračujeme perfektně zrekonstruovanou Zaječí procházkou


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz