Tvrz Skutina - akce 2 - 3 (12)

o jeden zpět

Po vichřici je potřeba se trochu proklestit větvemi, které napadaly do šachty P3. Některé jsou bohužel i pod vodou. foto (c) Pepa

Po vichřici je potřeba se trochu proklestit větvemi, které napadaly do šachty P3. Některé jsou bohužel i pod vodou.


foto (c) Pepa
www.speleoaquanaut.cz