Instalace v lomu Mexiko - 23 (46)

o jeden zpět

Pietní místo v lomové stěně Mexika s destičkami zesnulých kamarádů jeskyňářů a jeskynních potápěčů foto (c) Pavel Kubálek

Pietní místo v lomové stěně Mexika s destičkami zesnulých kamarádů jeskyňářů a jeskynních potápěčů


foto (c) Pavel Kubálek
www.speleoaquanaut.cz