Prckové na Šamoťáku a Sovinci - 19 (30)

o jeden zpět

Pepé používá na převlékání epesní plachtičku, aby si nenabral listí do holínek foto (c) DrKozel

Pepé používá na převlékání epesní plachtičku, aby si nenabral listí do holínek


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz