Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 15 (31)

o jeden zpět

Pavel předvádí aplikaci chemické kotvy. I na výběr chemie jsou kladeny značné nároky (použita značková vinylesterová chemická kotva se dvěma písty, dodržená expirace, správně nainstalovaná mísící hubice atd...). foto: Michal Kout (c) 2019

Pavel předvádí aplikaci chemické kotvy. I na výběr chemie jsou kladeny značné nároky (použita značková vinylesterová chemická kotva se dvěma písty, dodržená expirace, správně nainstalovaná mísící hubice atd...).


foto: Michal Kout (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz