Lom Kamensko s mládeží - 1 (22)Odhodlaný tým  foto DrKozel (c) 2020

Odhodlaný tým


foto DrKozel (c) 2020
www.speleoaquanaut.cz