lom Mexiko, Gotická štola, spolupráce s CMA a HS - 30 (32)

o jeden zpět

...někteří po vodě foto (c) DrKozel 2017

...někteří po vodě


foto (c) DrKozel 2017
www.speleoaquanaut.cz