Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 14 (31)

o jeden zpět

Neméně důležité je několikrát pečlivě vyčistit a vyfoukat otvor před aplikací chemie. Nástroje - kartáček, vyfukovátko foto: Michal Kout (c) 2019

Neméně důležité je několikrát pečlivě vyčistit a vyfoukat otvor před aplikací chemie. Nástroje - kartáček, vyfukovátko


foto: Michal Kout (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz