Podzemí Strahovského kláštera - 12 (25)

o jeden zpět

Náhled do Potůčkovy odpadní štoly protínající Velkou odpadní foto (c) Laco Lahoda 2020

Náhled do Potůčkovy odpadní štoly protínající Velkou odpadní


foto (c) Laco Lahoda 2020
www.speleoaquanaut.cz