Přednáška o lomech Ameriky - 4 (4)

o jeden zpět

Náčelník Dan prokládá přednášku tancem u tyče foto (c) DrKozel

Náčelník Dan prokládá přednášku tancem u tyče


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz