Členská schůze 2019 a přednáška Hranická - 7 (7)

o jeden zpět

Na přednášku o Hranické propasti se dostavil hojný počet posluchačů. V popředí Silvestr Pěkník s Plzničkou... foto (c) DrKozel

Na přednášku o Hranické propasti se dostavil hojný počet posluchačů. V popředí Silvestr Pěkník s Plzničkou...


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz