Prckové na Šamoťáku a Sovinci - 25 (30)

o jeden zpět

Na dně lomu pak prckové tradičně bádají po pozůstatcích těžby foto (c) DrKozel

Na dně lomu pak prckové tradičně bádají po pozůstatcích těžby


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz