Boka, Slovinsko (9.8.2016) - 7 (12)

o jeden zpět

Mezi sifony nalézají explorátoři novou chodbu

Mezi sifony nalézají explorátoři novou chodbu


www.speleoaquanaut.cz