Lezecký den na Chlumu se Speleozáchrankou - 11 (12)

o jeden zpět

Kuloáry účastníků - rozmluvy nad tématikou SRT - jednolanové techniky a záchrany v jeskyních. Tréninková akce se Speleozáchrankou, lom Chlum u Srbska foto (c) DrKozel

Kuloáry účastníků - rozmluvy nad tématikou SRT - jednolanové techniky a záchrany v jeskyních. Tréninková akce se Speleozáchrankou, lom Chlum u Srbska


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz