Hranická akce - 8 (10)

o jeden zpět

Každému objevu však předchází náročná příprava... foto @ Gabka

Každému objevu však předchází náročná příprava...


foto @ Gabka
www.speleoaquanaut.cz