SARDINIE 2019 -3D mapování - 14 (15)

o jeden zpět

...i rozervaných skalisek tvarovaných vodou foto (c) Mejla Dvořáček

...i rozervaných skalisek tvarovaných vodou


foto (c) Mejla Dvořáček
www.speleoaquanaut.cz