Lom Mexiko, Rytířská, Dešťová - červen 2017 - 6 (28)

o jeden zpět

I náš druhý kumpán Michal se v SRT slušně zdokonaluje foto (c) Petr Chmel

I náš druhý kumpán Michal se v SRT slušně zdokonaluje


foto (c) Petr Chmel
www.speleoaquanaut.cz