Únorovka - dotáčky - 19 (29)

o jeden zpět

Fosilní žebřík v nejzazším koutu štol foto © DrKozel

Fosilní žebřík v nejzazším koutu štol


foto © DrKozel
www.speleoaquanaut.cz