Instalace v lomu Mexiko - 7 (46)

o jeden zpět

DrKozel zahajuje vystrojení vrchní pasáže foto (c) Pavel Kubálek

DrKozel zahajuje vystrojení vrchní pasáže


foto (c) Pavel Kubálek
www.speleoaquanaut.cz