Lom Mexiko, kondiční cvičení SRT - 8 (11)

o jeden zpět

DrKozel ve spojovací šachtě foto (c) Michal Kout

DrKozel ve spojovací šachtě


foto (c) Michal Kout
www.speleoaquanaut.cz