Prckové na Šamoťáku a Sovinci - 18 (30)

o jeden zpět

Dnešní lomy Západního překopu zarůstají bujnou vegetací foto (c) Líza

Dnešní lomy Západního překopu zarůstají bujnou vegetací


foto (c) Líza
www.speleoaquanaut.cz