Hranická propast - záchrana robota - 6 (11)

o jeden zpět

Detailní pohled na šikovnou ručku robotu SeaEye

Detailní pohled na šikovnou ručku robotu SeaEye


www.speleoaquanaut.cz