SARDINIE 2019 - 14 (18)

o jeden zpět

Dědeček s Matesem filmují detaily severní větve jeskyně Bue Marino na Sardinii foto (c) Dědeček

Dědeček s Matesem filmují detaily severní větve jeskyně Bue Marino na Sardinii


foto (c) Dědeček
www.speleoaquanaut.cz