Boka, Slovinsko (9.8.2016) - 11 (12)

o jeden zpět

Dan však prorostl do krápníkové výzdoby, aby zde zfosilněl

Dan však prorostl do krápníkové výzdoby, aby zde zfosilněl


www.speleoaquanaut.cz