Instalace v lomu Mexiko - 27 (46)

o jeden zpět

Další kumpán Zbyněk si při meditaci nevšiml zjevení za zády foto (c) Pavel Kubálek

Další kumpán Zbyněk si při meditaci nevšiml zjevení za zády


foto (c) Pavel Kubálek
www.speleoaquanaut.cz