Chýnovská jeskyně - leden 2017 - 21 (33)

o jeden zpět

Chýnovská skupina ponor správně pochopila jako příležitost pro diváky (zleva: Luboš Hájek, Hanka Štěrbová, František Krejča)  foto (c) Josef Vandělík 2017

Chýnovská skupina ponor správně pochopila jako příležitost pro diváky (zleva: Luboš Hájek, Hanka Štěrbová, František Krejča)


foto (c) Josef Vandělík 2017
www.speleoaquanaut.cz