Ocenění rok 2008 / 2009 - 1 (3)Cena za nejvýznamnější objev v zahraničí 08,  Price for the most important discovery abroad 2008

Cena za nejvýznamnější objev v zahraničí 08, Price for the most important discovery abroad 2008


www.speleoaquanaut.cz