Ocenění rok 2008 / 2009 - 3 (3)

o jeden zpět

Cena za nejvýznamnější objev v zahraničí 07, Price for the most important discovery abroad 2007

Cena za nejvýznamnější objev v zahraničí 07, Price for the most important discovery abroad 2007


www.speleoaquanaut.cz