Exkurze - Orty - 14 (21)

o jeden zpět

Bez mapy je bloudění v labyrintu poněkud méně sebejisté foto (c) Petr Chmel

Bez mapy je bloudění v labyrintu poněkud méně sebejisté


foto (c) Petr Chmel
www.speleoaquanaut.cz