Prckové na Chlumu, březen 2017 - 3 (4)

o jeden zpět

Asistence u skály, prckové dohlížejí na táty, aby se jim nic nestalo foto @ Kadoch

Asistence u skály, prckové dohlížejí na táty, aby se jim nic nestalo


foto @ Kadoch
www.speleoaquanaut.cz