Únorovka - dotáčky - 8 (29)

o jeden zpět

...a Marek Š. medituje před dlouhým sestupem... foto © Chmel

...a Marek Š. medituje před dlouhým sestupem...


foto © Chmel
www.speleoaquanaut.cz