lom Mexiko, Propast s okny - 11 (14)

o jeden zpět

Po vystoupání zpět se Junior chlubí otci, že překonal strach z krvelačného hada žijícího na dně! foto (c) DrKozel

Po vystoupání zpět se Junior chlubí otci, že překonal strach z krvelačného hada žijícího na dně!


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz