Jedeme dál - soustředění v Českém krase - 10 (21)

o jeden zpět

Perfektní trenažér SRT na Chlumu posloužil pro nácvik na výtečnou foto (c) M.Švejda

Perfektní trenažér SRT na Chlumu posloužil pro nácvik na výtečnou


foto (c) M.Švejda
www.speleoaquanaut.cz