SARDINIE 2013 - 62 (89)

o jeden zpět

Martin a Karol hledají potápěče. 30 metrů pod nimi vysílají Mahony a DrKozel radiomajákem foto: Ondřej

Martin a Karol hledají potápěče. 30 metrů pod nimi vysílají Mahony a DrKozel radiomajákem


foto: Ondřej
www.speleoaquanaut.cz