Login

Tvrz Skutina - průzkum zatopeného podzemí

Tvrz Skutina - průzkum zatopeného podzemí

Proběhla zajímavá akce na tvrzi Skutina v Orlických horách. Tvrz byla součástí Československého pohraničního opevnění budovaného ve třicátých letech 20. století. O opevnění se rovněž zmiňujeme v našich Tipech na výlet (klikni tady).

Dva potápěči - Petr Chmel a DrKozel - se zanořili do zatopené šachty P3, aby prověřili aktuální stav jednoho z nedokončených úseků.

Na podvodních průzkumech zatopených částí rozestavěné tvrze se podíleli naši kluboví potápěči již v minulosti. Akce pak byly na nějakou dobu přerušeny a po nedávné domluvě s majitelem vojenského muzea Skutina - panem Balcarem - se spolupráce opět obnovuje.

Ačkoliv existují poměrně přesné plány podzemních částí tvrze, nebyl zcela zřejmý jejich aktuální stav. Zároveň jsme se dohodli na přeměření některých chodeb. Plánované rozsáhlé podzemí tvrze nebylo totiž ve 30. letech nikdy stavebně  dokončeno a při výstavbě vzniklo několik samostatných úseků, které nejsou propojeny. Jednotlivé nepropojené úseky jsou již od počátku z velké části zaplaveny podzemními vodami. Zajímavé je, že každý úsek je zatopen v jiném rozsahu a vodní sloupec se u jednotlivých šachet různí.

Stavitelé tvrze počítali s jednou průběžnou, mírně se svažující štolou (tzv. Hlavní galerií) spojující všechny objekty a směřující k úpatí kopce, kde byl projektován vstupní objekt. Bylo počítáno, že se tudy bude voda samospádem odvádět mimo podzemí tvrze. Aby byly těžební práce rychlejší, zpravidla se nejprve vyrazí několik vertikálních šachet a z nich se potom rozráží hlavní štola na obě strany. Šachty v průběhu stavby slouží k vynášení odtěžené horniny. Vzhledem k reliéfu kopce v jehož útrobách se tvrz nachází, má každá z šachet jinou hloubku, přestože úseky Hlavní galerie jsou na jedné úrovni. A právě jedna z těchto pomocných šachet nese označení P3. Její hloubka od povrchu je 47 metrů, vodní sloupec v ní dosahuje výšky 43 metry, a je tedy ze zaplavených úseků nejhlubší.

Plán ponoru byl stanoven jako zaměření kratší jihozápadní chodby a nafilmování stavu delší, severovýchodní chodby. Dále v případě, že to bude ještě možné, prozkoumání stavu rozestavěných podzemních kasáren.

Potápěč Petr Chmel vybavený hlavním a záložním rebreatherem si bere na starost filmování stavu v bezmála 300 metrové štole. DrKozel s otevřeným okruhem a dekoplyny měří vzdálenost na kratším z obou úseků. Byla zjištěna přesná délka 77 metrů. Dále se vydává na opačnou stranu šachty P3 do zaplavených kasáren a "naproti" Petrovi. Podzemí je rozměrově velmi rozsáhlé a přesný stav kasáren bude určen až na příští akci. Oba potápěči se setkávají ve výstupové šachtě a absolvují dekompresi v ne příliš útulném prostředí, mezi napadanými větvemi a ve vodě zápachem připomínající žumpu. Konstatují alespoň, že dobová výdřeva zatím spolehlivě plní svoji funkci. Přesto v útlém profilu 2x2 metry s teplotou vody 6°C, a nevelkou viditelností není poměrně dlouhá dekomprese ve dvou potápěčích tradičně nic zábavného...

Protože hladina vody je asi 5 metrů pod okolním terénem, je po akci potřeba ještě vytahat potápěčský materiál pomocí žebříku a lan. K tomu dobře poslouží kladkostroj s blokantem a vzájemná souhra obou potápěčů...

Po vynoření seznamujeme se stavem pana Balcara a na závěr absolvujeme prohlídku velmi působivého muzea Československého opevnění zbudovaného přímo v jednom z bunkrů.

Následovat budou další akce.

DrKozel

...


Video z akce: Tvrz Skutina, Československé opevnění v Orlckých horách (c) 2018...

 

Objekt N-S 48 U stodol je dnes muzeum Československého opevnění foto (c) DrKozelImpozantní schodiště v objektu N-S 48 vede do podzemní Hlavní galerie foto (c) DrKozelRokujeme nad plánem úseku pod šachtou P3 foto (c) PetrPetr použije pro průzkum rebreathery Liberty od Divesoftu.  foto (c) DrKozelK sestupu k hladině využíváme několik lan foto (c) DrKozelZavěšený žebřík nad hladinou nevalně vonící vody foto (c) DrKozelP3 má hloubku 47 metrů z toho 43 metry je voda foto (c) DrKozelSpouštíme další potápěčský equipment.... foto (c) PetrKachna od Korgu je perfektní pomocníček, dnes posloužil ve funkci blokantu kladky při vytahování těžké potápěčské výstroje foto (c) DrKozelKalící se naplaveniny v sestupové šachtě P3 foto (c) PetrSeverovýchodní štola  foto (c) PetrNa počvě zarůstají do kalu dřevěné fošny z dob výstavby foto (c) PetrZe stropu štoly místy visí podvodní kultury foto (c) PetrRáz štoly se po celou dobu téměř nemění foto (c) PetrJen kal ve vodě vytváří zajímavé optické efekty foto (c) PetrPro srovnání nezaplavená část Hlavní galerie přímo pod objektem muzea foto (c) Petr

Zpět na hlavní výpis

 https://www.speleoaquanaut.cz/clanek-40-let-1-483
 https://www.youtube.com/watch?v=6AGqj1PhSWA
stranka-srt-91
 https://youtu.be/I-CbtTrKssE
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-tipy-na-vylet-font-color-ff0000-new-font-87
 https://youtu.be//I-FMPEiSKsQ
 https://youtu.be/oQNPLYFSTQA
 https://www.youtube.com/watch?v=QgKYDh2wUlQ
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-lomy-amerika-serial-76#diltri
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-atlas-skalisteho-potoka-od-zdeno-hochmutha-46-264
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-a-quest-for-the-secrets-of-xibalba-hledani-tajemstvi-xibalby-46-232
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-kniha-bue-marino-cesta-pod-udolim-46-236
www.speleoaquanaut.cz
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.

Created by © 2008 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign