Login

Expedice SARDINIE 2013 den po dni

Expedice SARDINIE 2013 den po dniV noci z 2. na 3. října 2013 jsme odjeli do Italského přístavu Livorno. Následoval transport trajektem do přístavu Golfo Aranci na severu Sardinie a cesta do Cala Gonone. 


4.10.2013

Bohužel nás Sardinie nepřivítala zrovna přívětivým počasím. Vlny, mlha a deštík. Právě nakládáme expediční materiál na motorové čluny. Transport do cíle je poslední 4 km po moři. Podmínky však nejsou zrovna ideální. Chvíli jsme dokonce museli počkat, jestli nás vůbec pustí místní kapitanát do vln...

Jak jsme odtrasportovali materiál?

Situace vyžadovala citlivou souhru náčelníka a jeho motorového člunu. Cestu z Cala Gonone do jeskyně absolvoval celkem šestkrát! Postupně jsme převezli obsah čtyř expedičních transportérů a jednoho přívěsu. Zabydleli jsme se v Dómu blonďaté dámy a připravili techniku.


5.10.2013

První akce  - transport potápěčské techniky k Hasenmayerovu sifonu asi 3,5 km dlouhým tunelem. Cesta s těžkou technikou na zádech zaměstnává všechny členy expedice. Odměnou za dřinu je překrásná výzdoba chodeb. Na neděli plánujeme první překonání 650 metrů dlouhého sifonu. Náčelník Dan, Mahony, Míra a DrKozel plánují instalovat radiomaják v odlehlé části jižní větve.


6.10.

Česko-Slovensko-Polské expedici jeskynních potápěčů na Sardinii se podařilo v neděli 6. října najít mnoho let hledané propojení mezi rozsáhlým jeskynním systémem Bue Marino a jeskyní Su Molente. Navázali tak na úspěšný počin z loňska, kdy konečně našli začátek hledané cesty pod údolím Codula di Luna. Díky spojení dvou jeskynních systémů se otevřela do budoucna reálná šance na vznik nejdelšího jeskynního systému Itálie, který dělí od spojení už poslední hledaná cesta - propojení k jeskyni Su Palu - Su Spiria.

Poté co se čtveřice potápěčů (Dan Hutňan, Miroslav Manhart, Martin Honeš a Pavel Strnad) probila s transportním materiálem do vzdálených částí jižní větve Bue Marina, pokračovala dvojice Hutňan - Manhart přes vloni objevený sifon Martin a dále předpokládaným směrem až do nových částí. Po několika hodinách náročného prostupu suchými i zatopenými částmi Bue Marina se tak jeskyňáři vynořili ve známých prostorách Su Molente.

Akce trvala 12 hodin...

...

Zatímco se čtveřice potápěčů vypravila za Hasenmayerův sifon (Siphon Terminale) instalovat radiomaják do vzdálených suchých částí jeskyně a pokusit se objevit propojení k jeskyni Su Molente, další členové expedice - Martin, Ondřej, Karol, Erik, Tomáš, Mišo a Majo se na pevnině scházejí s italskými kolegy z místní jeskyňářské skupiny. Společně vyrážejí do údolí Codula di Luna zachytit na povrchu rádiový signál od potápěčů z podzemí a určí tak jejich skutečné místo. Zajímavé měření ověřilo správnou polohu zmapovaných podzemních prostor.

...

Na sklonku dne se ještě připravuje dvojice Radomír Teichmann a Rafal Krzewinský na zítřejší akci v Hasenmayerově Sifonu. Se slovenskými kolegy nanášejí materiál a cestou zpět měří nadmořské výšky jezer v Ramo Sud...


7.10.

Slovenská parta: Karol, Tomáš, Mišo, Majo, Erik pořizují v severní větvi fotodokumentaci jeskyně Ramo Nord.

Rafal a Radek realizují přemapování a náročné znovuvyvázaní Hasenmayerova sifonu v jižní větvi Bue Marina. Sifon měří téměř 650 metrů a je místy až 30 metrů hluboký. Zaplavený tlakový tunel je vzdálený více než 3 kilometry od vchodu do jeskyně a odděluje vzdálené partie Ramo Sud. Potápěči ho musí překonávat, kdykoliv chtějí bádat v zadních částech jeskyně. Letošní velmi dobrá viditelnost pod vodou je ideální pro plánovaný zásah - výměnu starých vodících šňůr, které jsou již za hranicí své životnosti.

Bylo nově nataženo 650m nové šňůry a sbaleno cca 1000m starých potrhaných šňůr. Akce trvala 9 hodin z toho 3hodiny práce pod vodou.


8.10.

Dvojice Radek a Rafal detailně mapují Hasenamyerův sifon podle včera natažené nové vodící šňůry. Měření ověřuje správnost předchozích údajů v mapě Bue Marina. Akce trvala 7,5 hodin z toho 2,5 hodiny pod vodou.

Zatímco Karol so svojimi chalanmi pořizuje fotodokumentaci v jižní větvi Bue Marina, vydává se čtveřice Dědeček, Martin, Ondřej a DrKozel měřit nadmořskou výšku hladiny četných jezer za 700. metrem Ramo Nord (severní větvi).

Dan odjíždí na diplomatickou schůzku do Cala Gonone se sardskými jeskyňáři Robertem Loru a Leem Fancellem, aby dohodli další postup společných průzkumů.

Zbytek týmu transportuje potápěčský materiál k Hasenmayerovu sifonu.9.10.

Pětice jeskynních potápěčů: Dan, Martin, Karol, Mahony a Míra se vydávají letos asi naposledy do vzdálených partií Ramo Sud. Mají v plánu fotodokumentaci prostor a mapování vedlejších partií.

Včera objevený otvor na začátku Hasenmayerova sifonu Rafalem a Radkem se ukázal jako perspektivní a dnes v něm pětice potápěčů objevila dalších 200 metrů nových chodeb s výzdobou! Skvělý počin pro nováčka našeho týmu Rafala a zároveň pěkný dárek k narozeninám Míry, který dnes prostory poprvé proplaval...

Karol Kýška pořizuje fotodokumentaci vzdálených částí Ramo Sud.

Potápěči Dan a Míra dále prozkoumávají malý tunýlek objevený před dvěma lety Mahonym a DrKozlem a nacházejí dalších 80 metrů chodeb.

Akce za sifon trvala potápěčům 5 hodin.

Mezi tím se DrKozel vydává do severní větve a slaňuje k jezerům, kde se setkává s Radkem, Rafalem a Jurou, kteří se na místo dopravili pod vodou. Společně doplavou na 700. metr a pořizují fotodokumentaci suchých částí až k 17. sifonu. Setkávají se se slovenskou partičkou (Erikem, Plankym a Barborou, která dnes doplnila tým), a hledá perspektivní komíny. Tentokrát bohužel bezvýsledně. Společně se pak vracejí zpět a uklízejí už za sebou lana ze severu.


Večer se všichni členové expedice setkávají u Hasenmayerova sifonu v jižní větvi Bue Marina, aby odtransportovali veškerý potápěčský materiál po úspěšných nálezech zpět do základního tábora v Dómu blonďaté dámy. Vzhledem ke hmotnosti bagáže nás více než tříkilometrový transport jeskynním terénem příjemně zapotí... 


10.10.2013

Dnes balíme expediční materiál, uklízíme po sobě hlavní ležení v Dómu blonďaté dámy a postupně transportujeme bagáž do 4 km vzdáleného přístavu Cala Gonone. Motorový člun se otáčí celkem šestkrát. V posledních dnech se naštěstí uklidnilo počasí a postupně klesly vlny. Odvoz materiálu díky tomu proběhl naprosto v pohodě. 


11.10.2013


Volný den před definitivním odjezdem ze Sardinie trávíme turistikou. Mahony, Míra, oba Kozlové, Rafal a Erik navštěvují oblíbenou přírodní rezervaci - kaňon Gorropu. Během pěšího pochod 6,5km, prohlídky asi 1,5 km kaňonu a cesty zpět si užíváme konečně trochu slunce. A abychom nevychladli a zároveň stihli trajekt, občas si outdoorovou vycházku zpestříme ostřejším tempem, takže za dvě a půl hodiny se už můžeme vykoupat zpět v jezírku říčky Flumineddu u kterého parkujeme. 

Další dva členové týmu Martin a Ondřej se oddávají horolezení a využívají možností přímo u městečka Dorgali. Cvičně si prošli šest cest na místní skále.

Náčelník zpracovává nad znamenitou italskou kávou data z expedice a slovenská sekce s vyjímkou Erika odpočívá u moře...

Večer naloďujeme na Trajekt v Golfo Aranchi a odjíždíme do Livorna. Čeká nás noc na moři.


12.10.2012

Ráno kotvíme v italském Livornu a jedeme asi tisíc kilometrů přes Brenner do Prahy, kam se v pořádku dostáváme kolem 20. hodiny.

Slovenská sekce si pro návrat zvolila cestu přes Vídeň a o něco později (mají to dál) rovněž doráží domů...


...


Výsledek expedice Sardinie 2013:

Významné propojení dvou jeskynních systémů - Bue Marino a Su Molente. Pokud se podaří do budoucna propojit tento systém s nedalekým Su Palu Su Spiria, bude na Sardinii nejdelší jeskynní systém Itálie s délkou kolem 70 km!

Objevení a zmapování 200 metrů nových prostor v Hasenmayerově sifonu a dále prodloužení postranního odtokového tunýlku v zadních částech Ramo Sud o 80 metrů. 

Zaměření a doplnění map o některé údaje jako např. nadmořské výšky podzemních jezer. Upřesnění polygonu v mapě jeskynního systému Bue Marina. Pořízení fotodokumentace vzdálených partií Ramo Sud a Ramo Nord.

Vyklizení Hasenmayerova sifonu od starých vodících šňůr a znovuvyvázání a přemapování vodou zatopeného, místy až 30 metrů hlubokého tunelu, který odděluje vzdálené partie Ramo Sud...


...Členové expedice Sardinie 2013


za Speleoaquanaut:

Náčelník: Daniel Hutňan

Martin: Martin Hutňan

Mahony: Martin Honeš

Míra: Miroslav Manhart

Dědeček: Jaroslav Bečka

DrKozel: Pavel Strnad

Kozel (RadekT): Radomír Teichmann

Ráfa: Rafal Krzewinski (PL)


hosté:

Praděda: Jura Pišl

Ondra: Ondřej Kuba

Karol: Karol Kýška (SK)

Bára: Barbora Kýšková (SK)

Chozé: Tomáš Urban (SK)

Kapi: Erik Kapucian (SK)

Planky: Mišo Plankenbuchler (SK)

Mario: Milan Ďurec (SK)
...

Informace vyšly dále na stránkách:


Speleo CZ: speleo.cz/article.asp?nArticleID=877&nLanguageID=1

Speleodiver.sk: speleodiver.sk/?p=183

Scientilena.com: www.scintilena.com/grande-esplorazione-nella-sardegna-sotterranea/10/07/


...

Praha, úklid před cestoufoto: DrKSvatý muž výpravy - kuchař Dědečekfoto: DrKPřípravy expedičního materiálufoto: DrKMartin a Míra se zahřívají čajem před odjezdemfoto: DrKPřípravy expedičního materiálufoto: DrKZamyšlený náčelník před odjezdem dumá zda někde nenechal tesař dírufoto: DrKHorolezec a jeden z fotografů výpravy - Ondřejfoto: DrKDan plní nádržfoto: DrKOddech u pumpy na předlouhé cestě do Livorna foto: DrKRadek hasí žízeňfoto: DrkGejmbleřifoto: DrKBojová porada před naloděním v provinční krčmě v přístavu Livorno. Pivo nemá pěnu!foto: DrKLivorno a náš trajekt připravený k nakládcefoto: DrKPočasí v Golfo di Orosei není zrovna ideální...foto: DrKVlnky v Cala Gonone nám komplikují transport materiálu k jeskyni Bue Marinofoto: DrKPřístavní bazén v Cala Gononefoto: DrKExpediční materiál čeká na vyložení...foto: DrKBue Marino nás vítá slušným příbojemfoto: DrKMotorový člun naložený expedičním materiálem do Bue Marinafoto: MíraTransport materiálu do jeskyně nebyl jednoduchýfoto: DrKVykládkafoto: DrKKompresor se před akcí nezastavífoto: DrKZabydlujeme se v jeskyni, vezeme si i svoje světlofoto: RafalNáš současný domov - Dóm blonďaté dámyfoto: DrKVstup do naší kuchyněfoto: DrKUbytovánífoto: OndřejPorada nad technikoufoto: OndřejNáčelník drží malého ptákafoto: DrKJdeme do gumyfoto: OndřejZleva: zasněný Radek, zadumaný Míra a rozespalý Mahonyfoto: OndřejDědeček, náš oblíbený expediční kuchař. V pozadí Hutňan juniorfoto: OndřejRamo Sud, návrat z transportu materiálufoto: KarolRamo Sud, návrat z transportu materiálufoto: KarolPlankyho oblíbený stalagnátfoto: KarolVyplazený jazykfoto: KarolVýzdoba v Ramo Sud, jižní větev Bue Marinafoto: KarolErik obdivuje výzdobufoto: KarolUfo na druhém kilometru Ramo Sudfoto: KarolStalagnát Dědek, úctyhodný gigant mezi místní výzdoboufoto: KarolStalagnát Dědekfoto: KarolJezírka v Ramo Sud...foto: Karol...cestou k Hasenmayerovu sifonu jich je několik foto: KarolPlanky osvětluje podvodní krasfoto: KarolKarol, šéf slovenské části epedice, po návratu z akcefoto: OndřejJediný polský člen expedice, Rafalfoto: OndřejZleva Rafal, Martin a RadekT foto: OndřejDrKozel připravuje data pro náš webfoto: OndřejErik po návratu z transportu potápěčské techniky k sifonufotoCesta k propojení Su Molente vede i myší díroufoto: DrK6.10. objevují potápěči dlouho hledaný propoj z Bue Marina do Su Molentefoto: DanK objevům však bývá někdy cesta trnitá...foto: Dan...odměnou za dřinu mohou být fantastické scenériefoto: Danvstup do sifonu mezi Bue Marino a Su Molentefoto: DanVýzdoba ve vzdálených částech Bue Marinafoto: DanVýzdoba ve vzdálených částech Bue Marinafoto: DanVýzdoba ve vzdálených částech Bue Marinafoto: DanMartin Hutňan rozmlouvá z Leo Fancelem, šéfem Sardinských speleopotápěčů (vlevo)foto: OndřejZleva: Leo Fancelo, Martin Hutňan a Karol Kýškafoto: OndřejSetkání s italskými kolegy - jeskyňáři v údolí Codula di Lunafoto: OndřejÚdolí Codula di Luna - magická hranice mezi jeskynními systémyfoto: OndřejSlovenská sekce, zleva: Erik Kapucian, Karol Kýška, Mišo Plankenbuchler, Tomáš Chozé Urbanfoto: OndřejMartin a Karol hledají potápěče. 30 metrů pod nimi vysílají Mahony a DrKozel radiomajákemfoto: OndřejPočasí nad Golfo di Orosei je stále vrtkávé.foto: DrKozelVe vstupním portálu Bue Marina oslavujeme úspěšný objev a narozeniny Míry a Dědečkafoto: DrKozelMahonymu ozdobila helmu živá chobotnicefoto: DrKozelNáčelník Dan a Rafal se radují z nasbíraných datfoto: DrKozelPotápěči směřují na severfoto: DrKozelVstup do labirintu krápníkových záclon v Ramo Nordfoto: DrKozelPotápěči se vynořují v jezerech v severní větvi Bue Marinafoto: DrKozelNa 700. metru Ramo Nord odkládají Radek a Rafal výstroj, dále už půjdeme po svýchfoto: DrKozelJura Pišl v Ramo Nordfoto: DrKozelRafal prohledává terén na severufoto: DrKozelJeden z dómů v Ramo Nordfoto: DrKozelJura s krápníkemfoto: DrKozelSlovenští hledači komínů: vlevo Bára, vpravo Planky a u stropu visí Erikfoto: DrKozelErik prohledává komínyfoto: DrKozelVstup do 17. sifonu je velké podzemní jezerofoto: DrKozelRafal nevěří, že v sintrovém jezírku je křišťálová vodafoto: DrKozelErik Kapucian na laně v severní větvifoto: DrKozelMíra s Danem u tunýlku ve vzdálených částech Ramo Sud, objeveného před dvěma letyfoto: KarolVstup do sifonu Smrdutého úhoře ve vzdálených částech Ramo Sudfoto: KarolKoridor za Hasenmayerovým sifonem překvapí temným dojmem...foto: Karol...přesto má ale nepopsatelný půvab...foto: Karol...a ďábelskou atmosféru.foto: KarolUtahaný Mahony za Hasenmayerovým sifonem. Průzkum v těchto partiích je fyzicky náročnýfoto: KarolPřístav Cala Gonone v podhůří Supra Monte. Počasí se uklidnilo.foto: DrKozelNakládáme expediční materiál...foto: DrKozel...a odvážíme plně naložené čluny z jeskyněfoto: DrKozelMahony a Rafal se loučí s Bue Marinemfoto: DrKozel

Zpět na hlavní výpis

stranka-srt-91
 https://youtu.be/I-CbtTrKssE
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-tipy-na-vylet-font-color-ff0000-new-font-87
 https://youtu.be//I-FMPEiSKsQ
 https://youtu.be/oQNPLYFSTQA
 https://www.youtube.com/watch?v=QgKYDh2wUlQ
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-lomy-amerika-serial-76#diltri
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-atlas-skalisteho-potoka-od-zdeno-hochmutha-46-264
 http://vimeo.com/89159235
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-a-quest-for-the-secrets-of-xibalba-hledani-tajemstvi-xibalby-46-232
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-kniha-bue-marino-cesta-pod-udolim-46-236
www.speleoaquanaut.cz

Created by © 2008 - 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign

Doporučujeme - Orca Diving potápění, kurzy