Login

Akce: Slapy - Náplavka

Akce: Slapy - Náplavka

Zcela výjimečně publikujeme zprávu ze zajímavé akce na otevřené vodě, které se účastnili i naši kluboví potápěči. Přesto, že nemají Slapy s jeskyněmi nic společného, poskytly podmínky pro týmovou spolupráci na projektu využívajícího klasických speleo-potápěčských praktik.

Hlavním cílem akce byla rekonstrukce dosavadních potápěčských cestiček k místním podvodním atrakcím, vyvázaným kdysi skupinou potápěčů z klubu PKP. Po letech se totiž už mnoho vodících motouzů utrhlo nebo byly v průběhu let nahrazovány méně vhodnými. Rovněž se ukázalo, že pro některé úseky se najde vhodnější cesta a podobně. Další kapkou k realizaci rekonstrukce byla bohužel (jak tomu tak bývá) tragická nehoda na podzim minulého roku.

Skupina spřátelených potápěčů z klubů Speleoaquanaut, Willyteam, Lucky Divers a Pragoaquanaut se proto na počátku roku 2015 dohodla na společném díle. Projekt by se dal prezentovat v několika rovinách – kromě samotného cíle - údržby cest, byl vnímán i jako trénink vyvazování, jako cvičení v mapování a v neposlední řadě jako test koordinace většího počtu potápěčů na dlouhodobějším úkolu.

Koordinace probíhala „ze židle“ a využila zcela běžné prostředky – internet, resp. e-mail. Protože je pro danou lokalitu nesmysl, aby se pod vodou prováděly práce najednou, bylo zapotřebí rozdělit se na několik dobrovolně vznikajících skupinek po 2 až 3 potápěčích. Předchozí skupina vždy napsala ostatním, co udělala a  jakými dalšími úkony je možné navázat. Potápěči se tak mohli na akci nominovat podle vlastních časových možností, což se velmi osvědčilo.

Na náplavce tak bylo provedeno zhruba 20 ponorů v průběhu asi dvou měsíců. Byly odstraněny a nahrazeny některé potrhané či nevhodné úseky a vodící motouzy byly pokud možno sníženy ke dnu, aby nedocházelo ve špatné viditelnosti k zamotání potápěče. Osudná cesta už nebyla obnovena na původním místě, ale přenesena na vhodnější hloubku. Dále bylo provedeno několik mapovacích akcí klasickou speleo metodou a nasbíraná data zpracována v počítači. Mapa pak posloužila k vyhodnocení skutečné situace pod vodou a vzniku schematického plánku lokality.

Jako hlavní rozcestník byla zvolena klec s odpadky v 6 metrové hloubce. Odtud vedou 3 cesty - byly nazvány pracovně jako „žlutá“, „červená“ a „modrá“. Žlutá cesta vede příkře do hloubky 33 m na vráček malého člunu. Modrá a červená vedou společně kolem vraku v 18m a kolem korby náklaďáku do hloubky 21m, kde je rozbočka. Modrá pak dále pokračuje k rozvalinám betonové trafačky v 28 metrech a k maringotce v 33 m. Červená pokračuje od rozbočky delším úsekem držícím hloubku 21 m k odbočce na kolečko ve zhruba 32 m. Červená cesta je nejdelší a je zapotřebí dbát opatrnosti, protože se přibližuje k nedalekému vodnímu dílu Slapy.

Potápění na Slapech vyžaduje zkušenosti s chladnou vodou a sníženou viditelností. Přesto, že jsou některé z lokalit v přijatelné hloubce, nejsou vhodné pro úplné začátečníky. Pro jistotu  doporučujeme pár základních pravidel:

1) za vodící motouz se netahá, netrhá, nechytá, nepřitahuje - je to křehká vizuální kontrola, nikoliv žebřík

2) šipky VŽDY ukazují směrem VEN

3) v lokalitě je nutný kompas a nožík (vlasce či zamotání - blbá viditelnost)

4) bacha na nedalekou přehradu (!!!)


Nevyvazujte zbytečně další fixní lajny! Situace se pak stává neúnosnou a nepřehlednou. Pokud tam někdo cvičí vyvazování, bude dobré, aby si svůj motouz po akci zase sbalil a odnesl, aby v lokalitě zůstaly jen hlavní fixy. Za pochopení děkujeme!

Projekt tedy přinesl nejenom určité „učesání“ naší oblíbené tréninkové lokality na Slapech, ale především nácvik týmové spolupráce a cvičení postupů, které se využívají při jeskynním potápění.
DrKozel


Na akci se podíleli za Speleoaquanaut:

Pavel Strnad (DrKozel), Radek Teichmann, Tonda Ptáček, Pavel Smolík, Marek a Jirka Švejdové, Tomáš Lehmann (Lemi), Mejla Dvořáček, Petr Chmel, Pepa Kanta

Další zúčastnění např.:

Jan Onheiser, Willy Kosatka, David VonDrášek, Hanka, Šárka, Radim, a další...

 

 

 

  

  

Co všehno bylo pod vodou foto @ DrKozel 2015K barevnému značení vodících motouzů se osvědčila kancelářská pomůcka - nařezaný plastový hřbet  foto @ DrKozel 2015K barevnému značení vodících motouzů se osvědčila kancelářská pomůcka - nařezaný plastový hřbet  foto @ DrKozel 2015Udrží se na něm ve vodě i případný nápis lihovkou foto @ DrKozel 2015Nový rozcestník na kleci v -6 m důvěrně přezdívaný Klub českých turistů Jeden z pracovních výstupů software pro zpracování jeskynních map  Mapa rekonstruovaného systému: Slapy - náplavka Fotomapa převzata ze serveru CeniaSituační plánek oblasti DrKozel @ 2015

Zpět na hlavní výpis

 https://www.speleoaquanaut.cz/clanek-40-let-1-483
 https://www.youtube.com/watch?v=6AGqj1PhSWA
stranka-srt-91
 https://youtu.be/I-CbtTrKssE
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-tipy-na-vylet-font-color-ff0000-new-font-87
 https://youtu.be//I-FMPEiSKsQ
 https://youtu.be/oQNPLYFSTQA
 https://www.youtube.com/watch?v=QgKYDh2wUlQ
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-lomy-amerika-serial-76#diltri
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-atlas-skalisteho-potoka-od-zdeno-hochmutha-46-264
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-a-quest-for-the-secrets-of-xibalba-hledani-tajemstvi-xibalby-46-232
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-kniha-bue-marino-cesta-pod-udolim-46-236
www.speleoaquanaut.cz
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.

Created by © 2008 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign